Xem thông tin dự án nhà ở người ngoại quốc có thể mua ở đâu?

182
Bạn tôi là người ngoại quốc, đáp ứng các điều kiện được phép mua và sở hữu nhà tại Việt Nam. Hiện bạn tôi muốn đầu tư mua nhà TP. Hà Nội.

Bạn tôi muốn tìm hiểu thông tin về danh mục các dự án mà người ngoại quốc không được phép sở hữu. Xin hỏi, bạn tôi có thể tìm hiểu ở đâu? Làm thế nào để biết dự án bạn tôi dự định đầu tư không nằm trong danh mục không được phép bán cho người ngoại quốc?

Nguyễn Mai (Hà Nội)

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Điều 75 và Điều 76 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở đã quy định về khu vực và số lượng nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu.

Hiện tại, Sở Xây dựng tại Hà Nội đã đăng tải công khai trên website của Sở Xây dựng các dự án nhà dịch vụ TM trên khu vực tại Hà Nội cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu.

Do vậy, bà có thể tìm hiểu thông tin trên website của Sở Xây dựng tại Hà Nội. Nếu có vướng mắc, đề nghị bà liên hệ Sở Xây dựng để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.