Thủ tục xin trao giấy phép xây dựng trường học

186
Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung:

Tôi đang có khu đất đứng tên công ty của tôi diện tích khoảng 4.000m2, đã được cơ quan có tác dụng cấp Giấy chứng nhận QSDĐ nhằm mục đích sử dụng là đất giáo dục, sử dụng 50 năm.

Tôi muốn hỏi về thủ tục xin phép xây dựng trường học, có thể cấp 1,2 hoặc 3 (tùy tình hình thực tế) phải làm gì? Có phải qua những cơ quan giáo dục cấp chứng từ trước hay chỉ xin phép xây dựng tại Sở xây dựng và sau đó xin phép sử dụng làm trường học sau? Mong luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn.

tranvuphoto@…

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An trả lời bạn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp, công ty bạn đang muốn xây dựng trường học tư thục, đây là một dự án xây dựng. Điều kiện trao giấy phép xây dựng đối với công trình trong đô thị cần phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với dự án công trình tại địa chỉ, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải đảm bảo với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Phù hợp nhằm mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Thứ nhất: Điều kiện thành lập trường học

Điều kiện thành lập trường học được quy định tại Điều 50 Luật giáo dục năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)

Điều 50. Điều kiện thành lập nhà trường và điều kiện để chất nhận được hoạt động giáo dục

1. Nhà trường được thành lập khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở hạ tầng, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.

2. Nhà trường được phép hoạt động giáo dục khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập nhà trường;

b) Có đất đai, trường sở, cơ sở hạ tầng, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục;

c) Địa điểm xây dựng trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy và người lao động;

d) Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy học tập theo quy định phù hợp với mỗi cấp học và trình độ đào tạo;

đ) Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt đúng chuẩn, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức những hoạt động sinh hoạt giáo dục;

e) Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;

g) Có quy chế tổ chức và hoạt động vui chơi của nhà trường.

3. Trong thời hạn quy định, nếu nhà trường có đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này thì được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục; hết thời hạn quy định, nếu không đủ điều kiện thì quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập bị thu hồi.

4. Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể điều kiện thành lập, cho phép hoạt động giáo dục đối với trường đại học; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương theo thẩm quyền quy định cụ thể điều kiện thành lập, cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường ở các cấp học và trình độ đào tạo khác.

Theo quy định trên, để thành lập trường học, cần đáp ứng một cách đầy đủ các điều kiện:

– Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

– Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở hạ tầng, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.

Thông tư 13/2011/TT-BGDĐT tại Điều 19. Cơ sở hạ tầng

Trường phổ thông tư thục có tính chuyên nghiệp bảo đảm các điều kiện về cơ sở hạ tầng, thiết bị theo quy định của Điều lệ trường phổ thông và các quy định về thiết bị giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Căn cứ theo các quy định trên thì bạn cần có đề án thành lập, đất đai,địa điểm xây dựng phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục.

Thứ hai: Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng

Điều kiện trao giấy phép xây dựng đối với công trình trong đô thị: Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với dự án công trình tại địa chỉ, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải đảm bảo với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Phù hợp nhằm mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt. Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có ảnh hưởng liên quan đến quốc phòng, an ninh. Thiết kế và xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật này

Như vậy theo quy định tại khoản 2 điều 95 Luật Xây dựng 2014, để được trao giấy phép xây dựng trường học, bạn cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

Đơn đề nghị trao giấy phép xây dựng;

Bản sao một số trong những giấy tờ chứng minh quyền khai thác đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư;

Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế và xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế;

Bản vẽ thiết kế của từng công trình đề nghị trao giấy phép xây dựng, văn bản thẩm định thiết kế đối với công trình có yêu cầu do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

Để thực hiện thủ tục xin giấy phép đầu tư, công ty bạn cần chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ nêu trên nộp tới Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất.

Ngoài ra để thành lập trường học, công ty bạn cần đáp ứng các điều kiện và thực hiện các thủ tục theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn liên quan. Công ty bạn nên xin thủ tục cấp Giấy phép thành lập trường trước khi xin cấp Giấy phép xây dựng trường.