Thủ tục thêm tên cháu ruột vào sổ hồng

126
Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung:

Gia đình bác và gia đình tôi ở chung, hộ khẩu nhà tôi cũng là nhà mà hai vợ chồng nhà bác đứng tên trên sổ hồng. Hiện bác muốn thêm tên 2 anh em tôi (cháu ruột) vào trong sổ hồng thì hồ sơ thủ tục và chi phí phải làm sao? Mong luật sư giải đáp giúp. Xin cảm ơn.

hoanganh54@…

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An trả lời bạn như sau:

Thứ nhất: Tặng cho quyền khai thác đất đối với người dưới 18 tuổi.

Đối với trường hợp bạn đưa ra, bác chúng ta có thể làm hợp đồng tặng cho một phần quyền khai thác đất cho hai cháu ruột. Điều kiện tặng cho quyền khai thác đất cần đáp ứng quy định tại Điều 188 Luật Đất đai:

– Có Giấy chứng nhận quyền khai thác đất;

– Đất không có tranh chấp;

– Quyền khai thác đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Trong thời hạn sử dụng đất.

Hợp đồng tặng cho quyền khai thác đất phải được công chứng hoặc chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013. Đối với trường hợp tặng cho cháu dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật và trong Giấy chứng nhận phải có tên của người đại diện và sẽ ghi rõ là thay mặt cho người chưa thành niên.

Thứ hai: Về thuế khi tặng cho quyền khai thác đất

Đối với trường hợp của bạn, khi được tặng cho quyền khai thác đất của bác cho cháu thuộc diện phải nộp thuế các khoản thu nhập.

Thuế các khoản thu nhập với những trường hợp này được xác định theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 111/2013/TT-BTC Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận. Giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng được xác định đối với từng trường hợp, cụ thể như sau:

Đối với bất động sản là giá trị quyền khai thác đất thì phần giá trị quyền khai thác đất được xác định xác định vào Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền khai thác bất động sản.

Thuế suất: Thuế suất thuế các khoản thu nhập đối với thừa kế, quà tặng được áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10%.