Sang xưởng nước đá tinh khiết, P.11, Gò Vấp, 2 máy đá tám, 2 máy đá mi

114
Không người trông coi cần sang lại xưởng nước đá tinh khiết, đường số 11, Phường 11, Quận Gò Vấp

* Xưởng gồm có 4 máy: 2 máy đá tám 35 tấn, 2 máy đá bi 30 tấn, sản lượng 1 ngày 1500 bao

Có sẵn lượng khách hàng thu nhập ổn định thu nhập trên 130tr/tháng, giấy tờ pháp nhân đầy đủ

* Giá 4 tỷ, tiếp người thiện chí.

Liên hệ: 0963087279 – A.Duy

Sang xưởng nước đá tinh khiết, P.11, Gò Vấp, 2 máy đá tám, 2 máy đá miSang xưởng nước đá tinh khiết, P.11, Gò Vấp, 2 máy đá tám, 2 máy đá miSang xưởng nước đá tinh khiết, P.11, Gò Vấp, 2 máy đá tám, 2 máy đá miSang xưởng nước đá tinh khiết, P.11, Gò Vấp, 2 máy đá tám, 2 máy đá miSang xưởng nước đá tinh khiết, P.11, Gò Vấp, 2 máy đá tám, 2 máy đá miSang xưởng nước đá tinh khiết, P.11, Gò Vấp, 2 máy đá tám, 2 máy đá miSang xưởng nước đá tinh khiết, P.11, Gò Vấp, 2 máy đá tám, 2 máy đá mi