Sang nhượng shop thời trang bao gồm cả đồ trong shop, shoo mặt tiền

91
Shop mặt tiền đường Nguyễn Thiện Thuật, gần chợ Bàn Cờ, 1 trệt 2 lầu, thời gian thuê 1 năm có thể gia hạn, tiền sang shop đã bao gồm toàn bộ trang thiết bị, quần áo trong shop và 3 tháng tiền nhà +tiền cọc thuê

Sang nhượng shop thời trang bao gồm cả đồ trong shop, shoo mặt tiềnSang nhượng shop thời trang bao gồm cả đồ trong shop, shoo mặt tiềnSang nhượng shop thời trang bao gồm cả đồ trong shop, shoo mặt tiềnSang nhượng shop thời trang bao gồm cả đồ trong shop, shoo mặt tiềnSang nhượng shop thời trang bao gồm cả đồ trong shop, shoo mặt tiềnSang nhượng shop thời trang bao gồm cả đồ trong shop, shoo mặt tiềnSang nhượng shop thời trang bao gồm cả đồ trong shop, shoo mặt tiềnSang nhượng shop thời trang bao gồm cả đồ trong shop, shoo mặt tiềnSang nhượng shop thời trang bao gồm cả đồ trong shop, shoo mặt tiềnSang nhượng shop thời trang bao gồm cả đồ trong shop, shoo mặt tiền