Sang nhượng quán cà phê đang kinh doanh

68
Sang nhượng quán càphe đang kinh doanh tốt , đường lớn đông người qua lại, thông đường phạm văn đồng qua tô ngọc vân, gần chợ và trương học linh đông, tiện kinh donh đa ngành nghề

Do bận con nhỏ cân sang lại toàn bộ đồ trong quan, vào là bán ngay quán vẫn đang hoat đông

Giá sang là 100 triệu bao gồm cả tiền cọc

Mặt bàng thuê là 8 triệu một tháng

Sang nhượng quán cà phê đang kinh doanhSang nhượng quán cà phê đang kinh doanhSang nhượng quán cà phê đang kinh doanhSang nhượng quán cà phê đang kinh doanhSang nhượng quán cà phê đang kinh doanh