Sang mặt bằng số 7 Rạch Bùng Binh, Phường 10, Quận 3

95
SANG MẶT BẰNG MẶT TIỀN QUẬN 3

Sang mặt bằng số 7 Rạch Bùng Binh, Phường 10, Quận 3

Diện tích 4x10m, đèn ray ống Art Decor, hộp đèn bảng hiệu.

Giá sang 30 triệu, đã bao gồm 2 tháng cọc nhà.

Liên hệ: 0937337568 – A.Tuấn.

Sang mặt bằng số 7 Rạch Bùng Binh, Phường 10, Quận 3Sang mặt bằng số 7 Rạch Bùng Binh, Phường 10, Quận 3Sang mặt bằng số 7 Rạch Bùng Binh, Phường 10, Quận 3Sang mặt bằng số 7 Rạch Bùng Binh, Phường 10, Quận 3Sang mặt bằng số 7 Rạch Bùng Binh, Phường 10, Quận 3