Rổ hàng Sadora – Sarimi – Sarina – Sarica SaLa Thủ Thiêm Quận 2, giá 9.5 tỷ, 3 phòng ngủ

66

SADORA.

2PN – 1000$ – 7.3 tỷ full NT, BP, view hồ trung tâm.

2PN – 5.8 tỷ full NT, BP, view nội khu, Sala.

3PN – 1300$ – 11 tỷ full NT, View dự án HPC Landmark, Quận 1.

SARIMI.

2PN- 92m: 1300$ – 7.2 tỷ full NT, BP.

3PN- 112m: 1300$ – 9.5 tỷ full NT, BP.

SARINA.

2PN- 96.2m: 1000$ – 7.6 tỷ NT-CĐT.

2PN- 96.2m: 1300$ – 7.6 tỷ Full NT, BP.

3PN- 127m: 1800$ – 12 tỷ Full NT, BP.


Rổ hàng Sadora - Sarimi - Sarina - Sarica SaLa Thủ Thiêm Quận 2, giá 9.5 tỷ, 3 phòng ngủ


Điện thoại: 0854949222