Quy định về giấy phép xây dựng có thời hạn

115
Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung:

Gia đình tôi sở hữu quyền khai thác đất mặt tiền đối với mảnh đất 100m2 (5x20m) thuộc dự án quy hoạch treo xây khu đô thị thương mại trị giá đến năm 2025.

Mảnh đất gồm 5x10m phía sau là đất ở đô thị, 5x10m phía trước là đất nuôi trồng thủy sản và thuộc lộ giới mở rộng đường.

Tuy nhiên gần đây, TP đổi quy hoạch và chỉnh lộ giới mở đường chỉ còn 5m thay vì 10m. Tôi đã xin chuyển mục đích sử dụng phần 5x5m không thuộc lộ giới mở đường sang đất ở đô thị để xây dựng thêm nhưng Phòng Tài nguyên Môi trường huyện không duyệt vì đất tôi vướng quy hoạch treo.

Giờ tôi muốn xây dựng nhà cấp 4 ở tạm thì cần hồ sơ thủ tục phải làm gì? Mong luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn.

ufmfso@….

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Hà Nội trả lời bạn như sau:

Thứ nhất: Điều kiện cấp Giấy phép xây dựng nhà ở tạm.

Trường hợp của bạn đang muốn làm thủ tục trao giấy phép xây dựng nhà cấp 4 ở tạm thì trước hết cần thỏa mãn điều kiện trao giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ có thời hạn tại đô thị theo quy định tại Điều 93, 94 Luật Xây dựng năm 2014 là:

– Nằm trong khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

– Phù hợp với mục tiêu sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Thứ hai: Về hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn

Về hồ sơ xin cấp phép theo Thông tư 15/2016/TT-BXD Điều 14 về Giấy phép xây dựng có thời hạn

1. Căn cứ quy định tại Điều 94 Luật Xây dựng năm 2014 và trên cơ sở kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng, vị trí xây dựng công trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định cụ thể quy mô công trình, chiều cao tối đa, thời gian được phép tồn tại của công trình để làm căn cứ trao giấy phép xây dựng có thời hạn, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy – nổ, kiến trúc, cảnh quan, đáp ứng các Điều kiện về hạ tầng kỹ thuật và các quy định của pháp luật có tương quan.

2. Hồ sơ đề nghị trao giấy phép xây dựng có thời hạn như quy định đối với từng loại công trình, nhà ở riêng lẻ quy định tại các Điều 8, 11, 12, 13 Thông tư này. Riêng tiêu đề của đơn được đổi thành “Đơn đề nghị trao giấy phép xây dựng có thời hạn”.

3. Trường hợp công trình theo giấy phép xây dựng có thời hạn hết thời gian tồn tại, nhưng Nhà nước vẫn chưa thực hiện quy hoạch xây dựng, nếu nhà đầu tư có nhu yếu sử dụng tiếp thì đề nghị với cơ quan cấp phép xem xét cho phép kéo dài thời hạn tồn tại.

Theo Điều 11 Thông tư 15/2016/TT-BXD Hồ sơ đề nghị trao giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ bao gồm:

1. Đơn đề nghị trao giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư này.

2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một số trong những giấy tờ chứng minh quyền khai thác đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

a) Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 – 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

b) Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200;

c) Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 – 1/200.

Trường hợp kiến thiết xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Khoản này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ kiến thiết xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

4. Đối với công trình xây chen có tầng hầm, ngoài các tài liệu quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều này, hồ sơ còn phải bổ sung bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của nhà đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận.

5. Đối với dự án công trình có công trình liền kề phải có bản cam kết của nhà đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

Như vậy bạn chuẩn bị 1 bộ hồ sơ theo quy định trên với những trường hợp xin trao giấy phép xây dựng tạm có thời hạn thì trong đơn xin trao giấy phép xây dựng còn phải có cam kết tự phá dỡ công trình khi nhà nước thực hiện giải phóng đền bù mặt bằng. Thẩm quyền cho phép xây dựng là UBND cấp huyện.