Phòng trọ mặt tiền Phạm Thế Hiển P.5 Q8, trang trí đẹp giám 10% Tết !

86
Phòng trọ mặt tiền đường Phạm Thế Hiển P.5 Q8, trang trí đẹp xây cao cấp còn 7 phòng diện tích từ 15m tới 24m2, 5 phòng có gác lửng, 2 phòng có máy lạnh, có WC, ravabo sàn rửa chén, giá từ 2,5 triệu đến 3.8 triệu. LH: 0906933289 cô Dậu

Phòng trọ mặt tiền Phạm Thế Hiển P.5 Q8, trang trí đẹp giám 10% Tết !Phòng trọ mặt tiền Phạm Thế Hiển P.5 Q8, trang trí đẹp giám 10% Tết !Phòng trọ mặt tiền Phạm Thế Hiển P.5 Q8, trang trí đẹp giám 10% Tết !Phòng trọ mặt tiền Phạm Thế Hiển P.5 Q8, trang trí đẹp giám 10% Tết !Phòng trọ mặt tiền Phạm Thế Hiển P.5 Q8, trang trí đẹp giám 10% Tết !Phòng trọ mặt tiền Phạm Thế Hiển P.5 Q8, trang trí đẹp giám 10% Tết !Phòng trọ mặt tiền Phạm Thế Hiển P.5 Q8, trang trí đẹp giám 10% Tết !Phòng trọ mặt tiền Phạm Thế Hiển P.5 Q8, trang trí đẹp giám 10% Tết !Phòng trọ mặt tiền Phạm Thế Hiển P.5 Q8, trang trí đẹp giám 10% Tết !Phòng trọ mặt tiền Phạm Thế Hiển P.5 Q8, trang trí đẹp giám 10% Tết !Phòng trọ mặt tiền Phạm Thế Hiển P.5 Q8, trang trí đẹp giám 10% Tết !Phòng trọ mặt tiền Phạm Thế Hiển P.5 Q8, trang trí đẹp giám 10% Tết !Phòng trọ mặt tiền Phạm Thế Hiển P.5 Q8, trang trí đẹp giám 10% Tết !Phòng trọ mặt tiền Phạm Thế Hiển P.5 Q8, trang trí đẹp giám 10% Tết !Phòng trọ mặt tiền Phạm Thế Hiển P.5 Q8, trang trí đẹp giám 10% Tết !Phòng trọ mặt tiền Phạm Thế Hiển P.5 Q8, trang trí đẹp giám 10% Tết !Phòng trọ mặt tiền Phạm Thế Hiển P.5 Q8, trang trí đẹp giám 10% Tết !Phòng trọ mặt tiền Phạm Thế Hiển P.5 Q8, trang trí đẹp giám 10% Tết !