Nhờ người thân đứng tên, Việt kiều làm sao lấy lại nhà?

136
Tôi là Việt kiều Mỹ, có quốc tịch Mỹ. Năm 2000, tôi có mua một ngôi nhà tại Nha trang và nhờ anh trai đứng tên, có sổ đỏ, giấy tờ hợp lệ.

Hiện giờ tôi muốn làm thủ tục từ anh trai cho (tặng) lại ngôi nhà, đứng tên tôi để bán ngôi nhà trên thì có được không? Nếu được thì hồ sơ thủ tục phải làm gì? Mong luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn.

ntvinhhv@…

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An trả lời bạn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn là Việt kiều Mỹ cần đáp ứng điều kiện nhận chuyển nhượng theo quy định Luật đất đai 2013 và Luật Nhà ở 2014.

Thứ nhất: Điều kiện nhận chuyển nhượng đối với người gốc Việt Nam đang định cư ở nước ngoài

Theo quy định tại Điều 169 Luật Đất đai năm 2013, trường hợp người gốc Việt Nam nhưng đang định cư ở nước ngoài được nhận quyền khai thác đất trong các trường hợp sau:

– Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận chuyển quyền khai thác đất thông qua nhận chuyển nhượng quyền khai thác đất trong khu chế xuất, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ tiên tiến, khu kinh tế.

– Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở được nhận chuyển quyền khai thác đất ở thông qua hình thức mua, thuê mua, nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở gắn liền với quyền khai thác đất ở hoặc được nhận quyền khai thác đất ở trong các dự án phát triển nhà ở;

– Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận quyền khai thác đất thông qua việc Nhà nước giao đất.

Theo quy định tại điều 8 Luật nhà ở năm 2014, điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài được công nhận quyền sở hữu nhà ở bao gồm:

– Được phép nhập cảnh vào Việt Nam.

– Sở hữu nhà ở thông qua hình thức mua, thuê mua căn hộ thương mại của công ty, hợp tác xã kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản); mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ dân cư, cá nhân; nhận chuyển nhượng quyền khai thác đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà dịch vụ thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn, nếu bạn có đủ điều kiện được sở hữu nhà theo Luật Nhà ở thì bạn sẽ được công nhận quyền sở hữu ngôi nhà và quyền khai thác đất.

Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải có giấy tờ theo quy định sau đây:

Trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm trên hóa đơn chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thứ hai: Thủ tục tặng cho và sang tên

Nếu thuộc trường hợp được sở hữu nhà, quyền khai thác đất thì bạn thực hiện thủ tục theo khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

Điều 167. Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền khai thác đất

3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của khách hàng đất được thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền khai thác đất, quyền khai thác đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền khai thác đất, quyền khai thác đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền khai thác đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác đất, quyền khai thác đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo sở thích của các bên;

c) Văn bản về thừa kế quyền khai thác đất, quyền khai thác đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự;

d) Việc công chứng thực hiện nay các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện nay Ủy ban nhân dân cấp xã.

Như vậy để anh trai bạn tặng cho bạn ngôi nhà và quyền khai thác đất thì phải lập hợp đồng tặng cho công chứng. Sau đó, bạn cần thực hiện thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền khai thác đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký quyền khai thác đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường.