Nhà đất thuộc diện quy hoạch vẫn được bán nếu thỏa các điều kiện sau

120
CafeLand – Theo quy định của pháp luật hiện hành thì nhà đất thuộc diện quy hoạch vẫn được chuyển nhượng nếu thỏa mãn các điều kiện nhất định.

Cụ thể, tại Điều 6 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch năm 2018 quy định như sau:

Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được đưa ra mà chưa lên kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì đối tượng luyện tập đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người tiêu dùng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã lên kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì đối tượng luyện tập đất trong vị trí phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người tiêu dùng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây công nghiệp; nếu đối tượng luyện tập đất có nhu yếu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Như vậy, nhà đất thuộc diện quy hoạch chỉ bị hạn chế một số quyền như trên song vẫn được phép chuyển nhượng. Tuy nhiên, để việc chuyển nhượng nhà đất đúng với quy định của pháp luật thì nhà đất phải phù hợp các yêu cầu tại Điều 188 Luật đất đai năm 2013; như là có Giấy chứng nhận, đất không có tranh chấp, quyền khai thác đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; trong thời hạn sử dụng đất.