Nhà chung dầm, chung vách làm sao tách riêng để bán?

165
Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung:

Năm 1970, cha mẹ tôi có xây nhà hai tầng lầu liền kề nhau thành 4 dầm ngang, sau đó cho 3 người con trai 3 gian liền kề chung vách, chung dầm, riêng phần của tôi đã làm xong sổ đỏ.

Hiện nay tôi muốn bán căn nhà đó nhưng lại chung dầm chung vách sát bên nhà người em. Xin luật sư tư vấn cho tôi làm sao cắt dầm thành nhà riêng của mình để bán được căn nhà. Xin cảm ơn!

tringo01595@…

Trả lời:

Căn cứ theo Khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định: “Giấy chứng nhận quyền khai thác đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền khai thác đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền khai thác đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất”.

Như vậy bạn là chủ sở hữu hợp pháp của mảnh đất và tài sản gắn liền với đất, cho nên bạn hoàn toàn có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt đối với tài sản trên.

Căn cứ theo Điều 174 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng: “Khi xây dựng công trình, chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản phải tuân theo pháp luật về xây dựng, bảo đảm an toàn, không được xây vượt quá độ cao, khoảng cách mà pháp luật về xây dựng quy định và không được xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, người có quyền khác đối với tài sản là bất động sản liền kề và xung quanh”.

Pháp luật dân sự đã quy định về nguyên tắc khi xây dựng các công trình với bất động sản liền kề trong việc đảm bảo an toàn và khoảng cách xây dựng phù hợp đối với những bất động sản liền kề xung quanh.

Như vậy nếu muốn cắt dầm thì chúng ta có thể thực hiện thủ tục xin phép xây dựng mới hoặc thực hiện thủ tục xin phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình nhưng phải đảm bảo với điều kiện cho phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ theo quy định tại Điều 93 luật Xây dựng 2014 như sau:

1. Điều kiện chung trao giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị gồm:

a) Phù hợp nhằm mục tiêu sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt;

b) Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có tương quan đến quốc phòng, an ninh;

c) Kiến thiết xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 79 của Luật này;

d) Hồ sơ đề nghị trao giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 95, Điều 96 và Điều 97 của Luật này.

2. Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; đối với nhà ở riêng lẻ ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải đảm bảo với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

3. Đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn khi xây dựng phải đảm bảo với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.