Hàng hot SimCity, 1 trệt 3 lầu, có sân thượng chỉ từ 4,3 tỷ

64

* N30 giá bán = 4,238 tỷ bao VAT.

* N20 Giá bán = 4.39 tỷ.

* Q23 giá bán = 4,35 tỷ.

* Q24 giá bán = 4,3 tỷ bao VAT.

* Q25 giá bán = 4.3 tỷ.

* N08 giá bán = 5.24 tỷ bao VAT.

* M49 giá Bán = 5,21 tỷ.

* M44 giá bán = 5,25 tỷ.

* M54 giá bán = 5,71 tỷ bao VAT.

* M50 giá bán = 5,1 tỷ.

* N12 giá bán = 5.3 tỷ.

* N52 giá bán = 5.25 tỷ.

* M46 giá bán = 5.2 tỷ.

* Q5 giá bán = 5.85 tỷ.

* Q63 giá bán = 6.1 tỷ.

*Q56 giá bán – 6.1 tỷ.

*N55 giá bán – 5.9 tỷ.

*Q8 giá bán – 6 tỷ.

Có hàng rẻ hơn theo mục đích cho khách thiện chí.


Hàng hot SimCity, 1 trệt 3 lầu, có sân thượng chỉ từ 4,3 tỷ


Điện thoại: 0938298663