Danh Sách Nhà Giá Rẻ KDC Bình Phú và khu vực Q.6 từ 6 tỷ đến 11 tỷ. 1

126
Danh sách nhà khu dân cư bình phú 1 và 2.

🏘Ms01

Đường số 20.

📐DT: 4 x 19

Nhà 1 trệt 4 lầu ST

Giá: 11ty5 TL.

🏘Ms03

Cư Xá Phú Lâm D

📐DT: 4,7 x 12

Nhà 1 trệt 2 lầu ST

Giá: 6ty8 TL

🏡Ms04

Nguyễn Văn Luông

📐DT: 3,4 x 28.

Nhà 1 trệt 1 lầu ST.

Giá: 6ty2 TL.

🏘Ms05

Đường số 72.

📐DT: 4 x 16.

Nhà 1 trệt 2 lầu ST.

Giá: 8ty3 TL.

🏘Ms06

Cư Xá Phú Lâm A

📐DT: 4 x 17

Nhà 1 trệt 1 lầu

Giá : 6ty6 TL.

🏘Ms07

Cư Xá Phú Lâm A

📐DT: 4 x 17

Nhà 1 trệt 1 lầu

Giá: 6ty450 TL.

🏘Ms09

Đường số 33

📐DT: 4 x 18

Nhà 1 trệt 2 lầu ST

Giá: 8ty TL.

🏘Ms10

Phạm Văn Chí.

📐DT: 3,6x 25

Nhà 1 trệt 1 lững 1 lầu

Giá: 6ty3 TL.

🏘Ms11

Đường số 31

📐DT: 4 x 16

Nhà 1 trệt 1 lầu

Giá: 6ty95 TL.

🏘Ms12

Nguyễn Văn Luông

📐DT: 4 x 24. NH12M

Nhà 1 trệt 1 lầu. H5m

Giá: 8ty8 TL.

🏘Ms13

Đường số 40

📐DT: 4 x 12

Nhà 1 trệt 1 lững 2 lầu ST

Giá: 7ty5 TL.

🏘Ms14

Đường số 76

📐DT: 4 x 14

Nhà 1 trệt 2 lầu ST

Giá: 6ty98 TL.

🏘Ms15

Đường số 22A

📐DT: 4 x 18

Nhà 1 trệt 2 lầu ST

Giá: 8ty5 TL.

🏘Ms16

Đường số 49

📐DT: 4 x 10

Nhà 1 trệt 3 lầu ST

Giá: 6ty5 TL.

🏘Ms17

Minh Phụng

📐DT: 4 x 20

Nhà 1 trệt 1 lầu

Giá: 6ty8 TL.

🏘Ms18

Đường số 22

📐DT: 4 x 20

Nhà 1 trệt 2 lầu ST

Giá: 10ty5 TL.

🏘Ms19

Hậu Giang

📐DT: 4 x 18. NH8m

Nhà 1 trệt lững 1 lầu. H7m

Giá: 6ty5 TL.

🏘Ms20

Nguyễn Văn Luông

📐DT: 4 x 17

Nhà 1 trệt 2 lầu

Giá: 6ty6 TL.

🏘Ms21

Nguyễn Văn Luông

📐DT: 4,3 x 29

Nhà 1 trệt 3lầu

Giá: 15ty TL.

🏘Ms22

Đường số 24

📐DT: 4 x 24

Nhà 1 trệt 3 lầu ST

Giá: 11ty TL.

🏘Ms23

Đường số 74

📐DT: 4 x 15

Nhà 1 trệt 2 lầu ST

Giá: 7ty8 TL.

🏘Ms24

Kinh Dương Vương

📐DT: 4 x 20

Nhà 1 trệt lững 1 lầu

Giá: 8ty5 TL.

🏘Ms25

Phạm Văn Chí

📐DT: 4 x 20

Nhà 1 trệt 1 lầu.H4M

Giá: 6ty5 TL.

👉Hãy Bấm vào Chuyên Trang và Kết Bạn ZALO để xem chi tiết và các sản phẩm khác

👉Add ZALO số điện thoại bên dưới để tiện liên hệ và tham khảo nhiều sản phẩm giá rẻ.

Danh Sách Nhà Giá Rẻ KDC Bình Phú và khu vực Q6 từ 6 tỷ đến 11 tỷ. 1Danh Sách Nhà Giá Rẻ KDC Bình Phú và khu vực Q6 từ 6 tỷ đến 11 tỷ. 1Danh Sách Nhà Giá Rẻ KDC Bình Phú và khu vực Q6 từ 6 tỷ đến 11 tỷ. 1Danh Sách Nhà Giá Rẻ KDC Bình Phú và khu vực Q6 từ 6 tỷ đến 11 tỷ. 1Danh Sách Nhà Giá Rẻ KDC Bình Phú và khu vực Q6 từ 6 tỷ đến 11 tỷ. 1Danh Sách Nhà Giá Rẻ KDC Bình Phú và khu vực Q6 từ 6 tỷ đến 11 tỷ. 1