Chuyên rổ hàng The Sun Avenue – 2 phòng ngủ, 75m2, giá 3 tỷ

52

THE SUN AVENUE 1PN-2PN-3PN- Officetel.

1PN+1: 15 tr, full NT đẹp.

2PN: 16tr full NT, 3.3 tỷ full NT, BP, View ĐKC – LM81.

3PN: 17tr full NT, 4.1 – 4.5 tỷ full NT, BP, căn 2 View ĐKC – LM81.

️ Rất nhiều căn đồng giá và view đẹp.


Chuyên rổ hàng The Sun Avenue - 2 phòng ngủ, 75m2, giá 3 tỷ


Điện thoại: 0854949222