Chung cư khu mặt tiền Tên Lửa cách Aeon Mall 80m, giá chỉ từ 2,1 tỷ thanh toán chỉ 15%

22

✴️𝗠𝗢𝗢𝗡𝗟𝗜𝗚𝗛𝗧 𝗖𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗣𝗢𝗜𝗡𝗧 ✴️

📌 𝑽𝒊̣ 𝒕𝒓𝒊́: 𝑻𝒐𝒂̣ 𝒍𝒂̣𝒄 𝒕𝒂̣𝒊 𝒔𝒐̂́ 09 đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑻𝒆̂𝒏 𝑳𝒖̛̉𝒂, 𝑩𝒊̀𝒏𝒉 𝑻𝒓𝒊̣ Đ𝒐̂𝒏𝒈 𝑩, 𝑩𝒊̀𝒏𝒉 𝑻𝒂̂𝒏.

◾️𝑻𝒐̂̉𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́ 𝒄𝒂̆𝒏 𝟏3𝟎𝟎 𝒄𝒂̆𝒏. (Đã ký hợp đồng hơn 1200 căn)

+ Còn lại dưới 100 căn….

◾️𝑫𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒊́𝒄𝒉 đ𝒂 𝒅𝒂̣𝒏𝒈 𝟑𝟔 𝒎2- 𝟖𝟓 𝒎2.

◾️𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒐𝒂́𝒏 đ𝐨̛̣𝐭 𝟏 𝒄𝒉𝒊̉ 𝟏𝟓%.

◾️𝑴𝒐̂̃𝒊 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒐𝒂́𝒏 𝟏%.

🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅

🔑𝗠𝗼𝗼𝗻𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗣𝗼𝗶𝗻𝘁 𝗕𝗶̀𝗻𝗵 𝗧𝗮̂𝗻 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗵𝘂̛𝗼̛̉𝗻𝗴 𝟯 𝗰𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵 𝗰𝗵𝗶𝗲̂𝘁 𝗸𝗵𝗮̂́𝘂 :

Thời gian áp dụng: 11/2021.

✅𝗖𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗵𝗮̂́𝘂 𝗯𝗮́𝗻 𝗵𝗮̀𝗻𝗴: 1-3%

✅𝗖𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗵𝗮̂́𝘂 𝗰𝗼𝘃𝗶𝗱: 2,5

✅𝗖𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗵𝗮̂́𝘂 𝗹𝗮̃𝗶 𝘃𝘂̛𝗼̛̣𝘁: 𝟭𝟴%

☎️Liên hệ để giải đáp chi tiết và tính rõ phần chiết khấu cho quý doanh nghiệp.

🤩Giá căn hộ được chiết khấu tương ứng:

🏡 𝗖𝗮̆𝗻 Studio (34-36m2): Giá chỉ từ 2.089 (chưa trừ chiết khấu)

🏡 𝗖𝗮̆𝗻 1PN+1 (52-59m2): Giá chỉ từ 2.890 (chưa trừ chiết khấu)

🏡 𝗖𝗮̆𝗻 2PN (66-69m2): Giá chỉ từ 3.900 (Chưa trừ chiết khấu)

🏡 𝗖𝗮̆𝗻 3PN (84m2): Giá chỉ từ 5.390 (Chưa trừ chiết khấu)

🏡 𝗖𝗮̆𝗻 𝗦𝗵𝗼𝗽 𝟭𝟬 𝘁𝘆̉ 𝗰𝗼̀𝗻 𝟴.𝟴𝟯𝟵 𝘁𝘆̉ 𝗴𝗶𝗮̉𝗺: 𝟭.𝟭𝟲𝟬 𝘁𝘆̉.

🛍 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒊́𝒄𝒉 𝒗𝒖̛𝒐̛̣𝒕 𝒕𝒓𝒐̣̂𝒊 𝒔𝒐 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒌𝒉𝒖 𝒗𝒖̛̣𝒄 𝒙𝒖𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒉:

+ 1 𝒑𝒉𝒖́𝒕 đ𝒆̂́𝒏 𝑨𝒆𝒐𝒏 𝑩𝒊̀𝒏𝒉 𝑻𝒂̂𝒏.

+ 𝟑 𝒑𝒉𝒖́𝒕 đ𝒆̂́𝒏 𝑩𝑽 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄 𝒕𝒆̂́ 𝑪𝒊𝒕𝒚.

+ 𝟓 𝒑𝒉𝒖́𝒕 đ𝒆̂́𝒏 𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑻𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒉𝒐̣𝒄, 𝑻𝑯𝑪𝑺, 𝑻𝑯𝑷𝑻,…

+ 𝟓 𝒑𝒉𝒖́𝒕 đ𝒆̂́𝒏 𝑼𝑩𝑵𝑫 𝒒𝒖𝒂̣̂𝒏 𝑩𝒊̀𝒏𝒉 𝑻𝒂̂𝒏.

+ 𝟓 𝒑𝒉𝒖́𝒕 đ𝒆̂́𝒏 𝑪𝑽 𝑷𝒉𝒖́ 𝑳𝒂̂𝒎.

+ 𝟓 𝒑𝒉𝒖́𝒕 đ𝒆̂́𝒏 𝑩𝒆̂́𝒏 𝒙𝒆 𝑴𝒊𝒆̂̀𝒏 𝑻𝒂̂𝒚.


Chung cư khu mặt tiền Tên Lửa cách Aeon Mall 80m, giá chỉ từ 2,1 tỷ thanh toán chỉ 15% - Ảnh 1


Điện thoại: