Cho Thuê Nhà hẻm 8m Full Nội Thất🌸 289/5 Dương Quảng Hàm P5.GV

111
Cho Thuê Nhà hẻm 8m Full Nội Thất🌸 289/5 Dương Quảng Hàm P5.GV

Diện Tích: 5x20m

Trệt___________________!! 3️⃣ Lầu_____________!! Phòng Khách________!! Bếp

5️⃣ phòng__________5️⃣wc_____Sân Thượng

=Nhà Có Nội Thất Giuong Tủ. Bàn Ăn. Máy Lạnh.tủ Lạnh. Ti Vi. Máy Giặt.

🌸Nhà Có Sẵn Vô Ở Thôi

Cho Thuê: 17 Triệu

liên hệ: 0961.791479🍀0914.679.369

Cho Thuê Nhà hẻm 8m Full Nội Thất🌸 289/5 Dương Quảng Hàm P5.GVCho Thuê Nhà hẻm 8m Full Nội Thất🌸 289/5 Dương Quảng Hàm P5.GVCho Thuê Nhà hẻm 8m Full Nội Thất🌸 289/5 Dương Quảng Hàm P5.GVCho Thuê Nhà hẻm 8m Full Nội Thất🌸 289/5 Dương Quảng Hàm P5.GVCho Thuê Nhà hẻm 8m Full Nội Thất🌸 289/5 Dương Quảng Hàm P5.GVCho Thuê Nhà hẻm 8m Full Nội Thất🌸 289/5 Dương Quảng Hàm P5.GVCho Thuê Nhà hẻm 8m Full Nội Thất🌸 289/5 Dương Quảng Hàm P5.GVCho Thuê Nhà hẻm 8m Full Nội Thất🌸 289/5 Dương Quảng Hàm P5.GVCho Thuê Nhà hẻm 8m Full Nội Thất🌸 289/5 Dương Quảng Hàm P5.GVCho Thuê Nhà hẻm 8m Full Nội Thất🌸 289/5 Dương Quảng Hàm P5.GVCho Thuê Nhà hẻm 8m Full Nội Thất🌸 289/5 Dương Quảng Hàm P5.GVCho Thuê Nhà hẻm 8m Full Nội Thất🌸 289/5 Dương Quảng Hàm P5.GV