Cần tiền bán gấp nhà mặt tiền đường, Phạm Văn Chí Quận 6

94

🔥🔥 𝘾𝘼̂̀𝙉 𝙏𝙄𝙀̂̀𝙉 𝘽𝘼́𝙉 𝙂𝘼̂́𝙋 𝙉𝙃𝘼̀ 𝙈𝘼̣̆𝙏 𝙏𝙄𝙀̂̀𝙉 𝙂𝙄𝘼́ 𝙃𝙊𝙏 Đ𝙐̛𝙊̛̀𝙉𝙂 𝙋𝙃𝘼̣𝙈 𝙑𝘼̆𝙉 𝘾𝙃𝙄́ 𝙌𝙐𝘼̣̂𝙉 6 🏠🏡

📌 𝑫𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑻𝒊́𝒄𝒉 : 6𝒙45𝒎, 𝒏𝒐̛̉ 𝒉𝒂̣̂𝒖 6𝒙20𝒎 ( 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒖̛̃ 𝑳, 𝒄𝒐́ 𝒄𝒖̛̉𝒂 𝒔𝒂𝒖 ).

🔸𝑻𝒐̂̉𝒏𝒈 𝑫𝑻 384𝒎2.

🔸𝑫𝑻 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 342𝒎2.

🔸𝑯𝑿𝑯 4,5𝒎, 𝒄𝒂́𝒄𝒉 1 𝒄𝒂̆𝒏 𝒓𝒂 đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑩𝒊̀𝒏𝒉 𝑻𝒊𝒆̂𝒏.

👉 𝑮𝒊𝒂́ : 38 𝒕𝒚̉ ( 125 𝒕𝒓𝒊𝒆̣̂𝒖 /𝒎2 ).

🌟 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒙𝒂̂𝒚 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒉𝒐̣𝒄, 𝒔𝒊𝒆̂𝒖 𝒕𝒉𝒊̣, 𝒗𝒂̆𝒏 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈, 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒉𝒖𝒆̂, 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒔𝒂̣𝒏 . 𝑻𝒉𝒊́𝒄𝒉 𝒉𝒐̛̣𝒑 đ𝒆̂̉ 𝒐̛̉ 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉. 𝑻𝒉𝒖𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒊𝒆̣̂𝒏 đ𝒊 𝒄𝒂́𝒄 𝒒𝒖𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎, 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒉𝒐̣𝒄 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒂̂́𝒑 , 𝒄𝒉𝒐̛̣, 𝒔𝒊𝒆̂𝒖 𝒕𝒉𝒊̣, 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒙𝒐́𝒎 𝒉𝒊𝒆̂̀𝒏, 𝒕𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒄𝒐́ 𝒗𝒂̆𝒏 𝒉𝒐́𝒂, 𝒌𝒉𝒖 𝒂𝒏 𝒏𝒊𝒏𝒉, 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̣̆𝒑 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄.

🔱 𝑺𝒐̂̉ 𝒉𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒖̉.

————————————–

Trung Tâm MG Bất Động Sản An Cư.Chuyên Bđs Quận 6 và các Quận Trung Tâm

Giải quyết pháp lý,thừa kế,tính chất nước ngoài,Hoàn công ra sổ trong nội thành TPHCM

Quận 6:

– HXH Tân Hóa P14.Dt 6x5m.Giá 3,15 Tỷ

– HXH Bà Hom P13.Dt 4×16,5m.Giá 6,5 Tỷ

– HXH Lê Quang Sung.Dt 3,2×9,2m.Giá 4,3 Tỷ

– HXH Minh Phụng.Dt 6x20m.KC 3,5 tấm.Giá 16,5 Tỷ

– Hẽm An Dương Vương.Dt 58m2.Giá 5 Tỷ

– HXH Hậu Giang P11.Dt 3,5x16m.Giá 5,535 Tỷ

– Hồng Bàng P9.Dt 3,9×21,4m.Giá 15 Tỷ

– HXH Đường Chợ Lớn.Dt 4x16m.Kc 3,5 tấm.Giá 7,8 Tỷ

– MT Đường Chợ Lớn.Dt 4x20m.Kc 2,5 tấm.Giá 14,5 Tỷ.

– MT Đường Chợ Lớn.Dt 4x20m.Kc 3,5 tấm.Giá 14,5 Tỷ.

– MT Đường Chợ Lớn.Dt 4x20m.Kc 2,5 tấm.Giá 14,5 Tỷ.

– MT Đường Chợ Lớn.Dt 7x18m.Kc 3,5 tấm.Giá 16 Tỷ.

– MT Đường Chợ Lớn.Dt 8x20m.Giá 25 Tỷ

– MT Đường 26A.Dt 4x12m. 1 trệt 1 lầu.Giá 6,1 tỷ.

– MT Đường 26A.Dt 4x16m. 1 trệt 2 lầu.Giá 8,2 tỷ.

– MT Đường số 6.Dt 4x17m. 1 trệt 2 lầu.Giá 8,1 tỷ

– MT Đường số 4.Dt 4x24m. 1 trệt 2 lầu.Giá 8,2 tỷ

– MT Đường số 30.Dt 4x14m. 1 trệt 3 lầu.Giá 8,9 tỷ

– MT Đường số 6.Dt 4x17m. 1 trệt 3 lầu.Giá 9,2 tỷ

Quận 11:

– MT Nguyễn Thị Nhỏ.Dt 2,6x15m.Giá 4,9 Tỷ.

– MT Hồng Bàng.Dt 229m.Giá 50 Tỷ.

– MT Đường 3/2.Dt 3,5×11,8.Giá 9,5 Tỷ.

– MT Đường 3/2.Dt 3,8x12m.Giá 15,5 Tỷ.

Quận Bình Tân:

– MT Đường số 1.KDC Lý Chiêu Hoàng.Dt 4×18.Giá 7,5 Tỷ.

– MT Đường số 55A.P Tân Tạo.Dt 4x16m.Giá 5,9 Tỷ.

– MT Đường số 1 Tên Lửa.Dt 745m.Giá 75 Tỷ.

– MT Đường số 1C.P Bình Hưng Hòa A.Dt 4×14.Giá 3,55 Tỷ.

– MT Đường 2B.P Bình Hưng Hòa.Dt 4x15m,Giá 4,7 Tỷ.

– HXH Đường số 8.P BHH B.Dt 76,5m.Giá 5,5 Tỷ.

– Hẽm Lê Đình Cẩn.P Tân Tạo.Dt 4x17m.Giá 3,5 Tỷ.

– HXH Lê Văn Quới.P Bình Trị Đông.Dt 4x14m.Giá 4,5 Tỷ.


Cần tiền bán gấp nhà mặt tiền đường, Phạm Văn Chí Quận 6


Điện thoại: 0939544988