Cách giải quyết trường hợp mái nhà hàng xóm chảy nước mưa qua nhà mình

194
CafeLand – Không ít người dân rơi vào tình huống éo le, nhà hàng xóm xây sau và cao hơn nhà mình đã làm mái nghiêng qua phần nhà mình nên mỗi khi trời mưa thì nước chảy qua phần mái của nhà mình, làm hệ thống thoát nước mưa không kịp, gây ra hư hỏng…

Về vấn đề này, Bộ luật Dân sự năm 2015 đã quy định khá rõ ràng, cụ thể như sau:

Thứ nhất, chủ sở hữu nhà, dự án công trình khác phải lắp đặt đường dẫn nước sao cho nước mưa từ mái nhà, dự án công trình của mình không được chảy xuống bất động sản của chủ sở hữu bất động sản liền kề (Điều 250). Điều này có nghĩa rằng nhà hàng xóm để nước mưa chảy sang nhà mình là vi phạm pháp luật.

Thứ hai, khi xây dựng công trình, chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản phải tuân theo pháp luật về xây dựng, bảo đảm an toàn, không được xây vượt quá độ cao, khoảng cách mà pháp luật về xây dựng quy định và không được xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, người có quyền khác đối với tài sản là bất động sản liền kề và xung quanh (Điều 174).

Như vậy, nếu người nào gặp trường hợp như trên thì hoàn toàn có quyền yêu cầu nhà hàng xóm sửa chữa ngay công trình để đảm bảo nước mưa không chảy qua nhà mình. Nếu nhà hàng xóm không thực hiện thì thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (như là Đô thị, Ủy ban nhân dân xã…) để được giải quyết thỏa đáng; cũng như hoàn toàn có quyền yêu cầu nhà hàng xóm bồi thường thiệt hại về việc nước mưa chảy qua nhà mình (nếu có).