Bán thửa đất thổ vườn 40m×40m Đường Vườn Thơm xã bình lợi HBC

63
Bán thửa đất thổ vườn 40m×40m Đường Vườn Thơm xã bình lợi HBC đường 8m đã làm cống giữa cách Đường Vườn Thơm 200m cách bải tập lái xe thế giới 100m cách KCN và KDC tân đô 200m cách UB xã bình lợi và chợ 300m xung quanh đang làm nhà vườn đông đúc đất nằm trong KDC xây dựng mới thích hợp làm nhà vườn hay KD SR

Giá 1,85 tr/1m2 TL

Bán thửa đất thổ vườn 40m×40m Đường Vườn Thơm xã bình lợi HBCBán thửa đất thổ vườn 40m×40m Đường Vườn Thơm xã bình lợi HBCBán thửa đất thổ vườn 40m×40m Đường Vườn Thơm xã bình lợi HBC