Bán nhà tổ 6, ấp 5, xã Đông Thạnh, Hóc Môn, 5x15m, nở hậu 25m, 1,97 tỷ

80
Bán nhà tổ 6, ấp 5, xã Đông Thạnh, Hóc Môn, diện tích 5x15m, nở hậu 25m, tổng quy hoạch 100m2, đổ suốt, mặt tiền hẻm 1 sẹc, hẻm thông, giá 1,97 tỷ, thương lượng nhẹ

* Bán nhà 3x15m, gác lửng, mặt tiền hẻm thông, giá 1,1 tỷ, thương lượng nhẹ

Liên hệ: 0392370712 – Như Nguyễn

Bán nhà tổ 6, ấp 5, xã Đông Thạnh, Hóc Môn, 5x15m, nở hậu 25m, 1,97 tỷBán nhà tổ 6, ấp 5, xã Đông Thạnh, Hóc Môn, 5x15m, nở hậu 25m, 1,97 tỷBán nhà tổ 6, ấp 5, xã Đông Thạnh, Hóc Môn, 5x15m, nở hậu 25m, 1,97 tỷBán nhà tổ 6, ấp 5, xã Đông Thạnh, Hóc Môn, 5x15m, nở hậu 25m, 1,97 tỷBán nhà tổ 6, ấp 5, xã Đông Thạnh, Hóc Môn, 5x15m, nở hậu 25m, 1,97 tỷBán nhà tổ 6, ấp 5, xã Đông Thạnh, Hóc Môn, 5x15m, nở hậu 25m, 1,97 tỷBán nhà tổ 6, ấp 5, xã Đông Thạnh, Hóc Môn, 5x15m, nở hậu 25m, 1,97 tỷBán nhà tổ 6, ấp 5, xã Đông Thạnh, Hóc Môn, 5x15m, nở hậu 25m, 1,97 tỷBán nhà tổ 6, ấp 5, xã Đông Thạnh, Hóc Môn, 5x15m, nở hậu 25m, 1,97 tỷBán nhà tổ 6, ấp 5, xã Đông Thạnh, Hóc Môn, 5x15m, nở hậu 25m, 1,97 tỷBán nhà tổ 6, ấp 5, xã Đông Thạnh, Hóc Môn, 5x15m, nở hậu 25m, 1,97 tỷBán nhà tổ 6, ấp 5, xã Đông Thạnh, Hóc Môn, 5x15m, nở hậu 25m, 1,97 tỷBán nhà tổ 6, ấp 5, xã Đông Thạnh, Hóc Môn, 5x15m, nở hậu 25m, 1,97 tỷBán nhà tổ 6, ấp 5, xã Đông Thạnh, Hóc Môn, 5x15m, nở hậu 25m, 1,97 tỷBán nhà tổ 6, ấp 5, xã Đông Thạnh, Hóc Môn, 5x15m, nở hậu 25m, 1,97 tỷBán nhà tổ 6, ấp 5, xã Đông Thạnh, Hóc Môn, 5x15m, nở hậu 25m, 1,97 tỷBán nhà tổ 6, ấp 5, xã Đông Thạnh, Hóc Môn, 5x15m, nở hậu 25m, 1,97 tỷBán nhà tổ 6, ấp 5, xã Đông Thạnh, Hóc Môn, 5x15m, nở hậu 25m, 1,97 tỷBán nhà tổ 6, ấp 5, xã Đông Thạnh, Hóc Môn, 5x15m, nở hậu 25m, 1,97 tỷBán nhà tổ 6, ấp 5, xã Đông Thạnh, Hóc Môn, 5x15m, nở hậu 25m, 1,97 tỷ