Bán nhà đẹp mặt tiền chính chủ đường 39, quận 6

104

💎💎 𝗕𝗔́𝗡 𝗡𝗛𝗔̀ 𝗠𝗧 𝗖𝗛𝗜́𝗡𝗛 𝗖𝗛𝗨̉ Đ𝗨̛𝗢̛̀𝗡𝗚 𝟯𝟵, 𝗤𝗨𝗔̣̂𝗡 𝟲 🏡

🔺 𝑫𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑻𝒊́𝒄𝒉 : 3 𝒙 10

🔺 𝑲𝒆̂́𝒕 𝒄𝒂̂́𝒖 : 1 𝒕𝒓𝒆̣̂𝒕, 2 𝒍𝒂̂̀𝒖, 1 𝒔𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈

🏠 𝑵𝒉𝒂̀ 𝒈𝒐̂̀𝒎 𝒄𝒐́: 1 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉, 1 𝒃𝒆̂́𝒑, 4 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̉, 3 𝑾𝑪 ( 𝒄𝒐́ 1 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̛̉ 𝒏𝒉𝒐̉ 𝒙𝒊𝒏𝒉 𝒃𝒆̂𝒏 𝒄𝒂̣𝒏𝒉 𝒔𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 )

📣 𝑽𝒊̣ 𝑻𝒓𝒊́ : 𝑵𝒉𝒂̀ đ𝒆̣𝒑 𝒕𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂̉ 𝒗𝒂̣̂𝒕 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒐̣̂𝒊 𝒕𝒉𝒂̂́𝒕 đ𝒆̂̀𝒖 𝒍𝒂̀ 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒑 𝒌𝒉𝒂̂̉𝒖 𝒄𝒂𝒐 𝒄𝒂̂́𝒑. 𝑺𝒂̀𝒏 𝒈𝒐̂̃ 𝒔𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈. 𝑴𝒂̣̆𝒕 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒏𝒐̣̂𝒊 𝒌𝒉𝒖 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐𝒂́𝒏𝒈, 𝒔𝒂̣𝒄𝒉 𝒔𝒆̃, 𝒌𝒉𝒖 𝒅𝒂̂𝒏 𝒄𝒖̛ 𝒔𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈, 𝒂𝒏 𝒏𝒊𝒏𝒉, 𝒕𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒓𝒖𝒏𝒈 đ𝒂̂̀𝒚 đ𝒖̉ 𝒕𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒊́𝒄𝒉 𝒙𝒖𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒉 𝒔𝒊𝒆̂𝒖 𝒕𝒉𝒊̣, 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒏𝒈𝒂̂𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒈, 𝒌𝒉𝒖 𝒗𝒖𝒊 𝒄𝒉𝒐̛𝒊, 𝒕𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒎𝒂̣𝒊.

👉 𝑮𝒊𝒂́ 𝑩𝒂́𝒏 : 6,2 𝒕𝒚̉.

Trung Tâm MG BĐS Nhà Đất An Cư.Chuyên Bđs Quận 6 và các Quận Trung Tâm

Giải quyết pháp lý,thừa kế,tính chất nước ngoài,Hoàn công ra sổ trong nội thành TPHCM

Quận 6:

– HXH Tân Hóa P14.Dt 6x5m.Giá 3,15 Tỷ.

– HXH Bà Hom P13.Dt 4×16,5m.Giá 6,5 Tỷ.

– HXH Lê Quang Sung.Dt 3,2×9,2m.Giá 4,3 Tỷ.

– HXH Minh Phụng.Dt 6x20m.KC 3,5 tấm.Giá 16,5 Tỷ.

– Hẽm An Dương Vương.Dt 58m2.Giá 5 Tỷ.

– HXH Hậu Giang P11.Dt 3,5x16m.Giá 5,535 Tỷ.

– Hồng Bàng P9.Dt 3,9×21,4m.Giá 15 Tỷ.

– HXH Đường Chợ Lớn.Dt 4x16m.Kc 3,5 tấm.Giá 7,8 Tỷ.

– MT Đường Chợ Lớn.Dt 4x20m.Kc 2,5 tấm.Giá 14,5 Tỷ.

– MT Đường Chợ Lớn.Dt 4x20m.Kc 3,5 tấm.Giá 14,5 Tỷ.

– MT Đường Chợ Lớn.Dt 4x20m.Kc 2,5 tấm.Giá 14,5 Tỷ.

– MT Đường Chợ Lớn.Dt 7x18m.Kc 3,5 tấm.Giá 16 Tỷ.

– MT Đường Chợ Lớn.Dt 8x20m.Giá 25 Tỷ.

– MT Đường 26A.Dt 4x12m. 1 trệt 1 lầu.Giá 6,1 Tỷ.

– MT Đường 26A.Dt 4x16m. 1 trệt 2 lầu.Giá 8,2 Tỷ.

– MT Đường số 6.Dt 4x17m. 1 trệt 2 lầu.Giá 8,1 Tỷ.

– MT Đường số 4.Dt 4x24m. 1 trệt 2 lầu.Giá 8,2 Tỷ.

– MT Đường số 30.Dt 4x14m. 1 trệt 3 lầu.Giá 8,9 Tỷ.

– MT Đường số 6.Dt 4x17m. 1 trệt 3 lầu.Giá 9,2 Tỷ.

Quận 11:

– MT Nguyễn Thị Nhỏ.Dt 2,6x15m.Giá 4,9 Tỷ.

– MT Hồng Bàng.Dt 229m.Giá 50 Tỷ.

– MT Đường 3/2.Dt 3,5×11,8.Giá 9,5 Tỷ.

– MT Đường 3/2.Dt 3,8x12m.Giá 15,5 Tỷ.

Quận Bình Tân:

– MT Đường số 1.KDC Lý Chiêu Hoàng.Dt 4×18.Giá 7,5 Tỷ.

– MT Đường số 55A.P Tân Tạo.Dt 4x16m.Giá 5,9 Tỷ.

– MT Đường số 1 Tên Lửa.Dt 745m.Giá 75 Tỷ.

– MT Đường số 1C.P Bình Hưng Hòa A.Dt 4×14.Giá 3,55 Tỷ.

– MT Đường 2B.P Bình Hưng Hòa.Dt 4x15m,Giá 4,7 Tỷ.

– HXH Đường số 8.P BHH B.Dt 76,5m.Giá 5,5 Tỷ.

– Hẽm Lê Đình Cẩn.P Tân Tạo.Dt 4x17m.Giá 3,5 Tỷ.

– HXH Lê Văn Quới.P Bình Trị Đông.Dt 4x14m.Giá 4,5 Tỷ.


 Bán nhà đẹp mặt tiền chính chủ đường 39, quận 6


Điện thoại: 0939544988