Bán gâp chung cư Lô B Lý Thương kiêt MT Vinh Viêñ P7 Q11

61
-Chính chů bán gâp chung cư Lô B

Lý thương kiêt MT đương Vinh Viên .

-DT : 3.5 x 12m2 dtsd: 40.3m2 Lâù 2 : 2phòng ngů, phòng khách ,khu bêp.

– Vi trí : MT đương Vinh Viêñ khu vưc chơ đô điên tư giáp Q10.

– Sô hông chính chů cân bán gâp đinh cư

– Giá bán : 1.3ty Thương lương .

– Liên hê : Tuyêň đê xem nhà ( Miêñ MG)

Bán gâp chung cư Lô B Lý Thương kiêt MT Vinh Viêñ P7 Q11Bán gâp chung cư Lô B Lý Thương kiêt MT Vinh Viêñ P7 Q11Bán gâp chung cư Lô B Lý Thương kiêt MT Vinh Viêñ P7 Q11